توان اجرایی ربات

 

  • جوشکاری رباتیک  ROBOTIC WELDING

امکان نصب و راه اندازی سلولهای جوشکاری رباتیک از نوع MIG و TIG و زیر پودری و ..

  • برش پلاسما ROBOTIC PLASMA CUTTING

تا ضخامت ۵۰۰ م م و کیفیتی در حد لیزر

  • جابجایی قطعات PICK & PLACE

جابجایی قطعات سنگین با دقت بسیار بالا

  • تست التراسونیک ROBOTIC ULTRASONIC TEST

انجام تستهای التراسونیک توسط ربات با قابلیتهای بسیار بالاتر نسبت به روش دستی

  • ماشینکاری رباتیک ROBOTIC MILLING

ماشینکاری  رباتیک با دقت دهم میلیمتر و آزادی ابعاد

  • نقاشی رباتیک ROBOTIC PAINTING

بدی شرایط  محیط کار خطوط رنگ و انگیزه بالا رفتن کیفیت خروجی کار ، استفاده از رباط ها را در این  پروسه ملزم می دارد .

  • پرداختکاری رباتیک ROBOTIC POLISHING