بارگیری آجر

طراحی , نصب و اجرای سیستم چیدمان آجر روی واگن  جهت انتقال به کوره توسط دو عدد ربات صنعتی KUKA

این پروژه اوایل سال ۹۳ طراحی , نصب و راه اندازی شد و هم اکنون  مشغول به کار می باشد. کلیه مراحل طراحی مکانیزم ها و برنامه نویسی و سیستم اتوماسیون جانبی آن برای اولین بار در کشور انجام گردید.