خط تولید رینگ سه تکه

طراحی و راه اندازی سلولهای جوشکاری CO2 و برشکاری PLASMA رینگ های سه تکه کامیون بنز .

این پروژه در سال ۱۳۸۴ راه اندازی گردید و با استفاده از ۵ عدد ربات صنعتی عملیات جوشکاری CO2 و برشکاری PLASMA رینگ های سه تکه کامیون بنز را به صورت اتوماتیک انجام می دهد .