باورهای اشتباه از ربات

  • قیمت نسبتا زیاد

در دید اول قیمت تمام شده ربات در قیاس با نیروی انسانی زیاد بنظر میرسد ولی مدیران با تجربه با دقت در مزایای ربات که در بالا ذکر شده متوجه میشوند که در قبال کارایی بالا و دیگر مزایای ذکر شده کاملا ارزش سرمایه گذاری را دارد.

  • احتیاج به قطعات تولیدی با دقت خوب

در اکثر مواقع میتوان با ترفندهایی این مشکل را حل نمود ولی در هر حال قطعه که دستگاه روی آن کار انجام می دهد باید کیفیت قابل قبولی را داشته باشد .

  • احتیاج به متخصص

با درک این مشکل توانسته ایم سیستمهایی را طراحی و اجرا نماییم که کمترین نیاز به نیروی متخصص را دارند و در بعضی موارد حتی یک کارگر ساده و بدون هیچ گونه تخصص میتواند با ربات کار کند. کلیه فرمانها و پیامها فارسی بوده و خود ربات در صورت بروز مشکل محل خطا و راه رفع آن را اعلام مینماید.