مزایای استفاده از ربات

  • دقت بالا و تکرار پذیری در حد یک دهم میلیمتر و حتی بیشتر
  • کار در سه شیفت و هفت روز هفته بدون خستگی و دیگر مشکلات و محدودیت های انسانی
  • امکان کار در محیطهای سخت و زیان آور
  • سرعت بسیار زیاد
  • امکان استفاده از یک ربات در کاربردهای متنوع تنها با تعویض فیکسچر و برنامه مربوطه
  • بدون احتیاج به تعمیر و نگهداری های پیچیده
  • کاهش هزینه تولید بدلیل کاهش ضایعات و افزایش سرعت
  • افزایش ضریب ایمنی پرسنل و کاهش خطرات کار
  • امکان تغییر سریع پارامترهای تولید در صورت تغییر خط
  • تولید بر اساس استانداردهای جهانی